Op zoek naar een baan? Onze adviseurs helpen jou graag op weg!

Stuur een WhatsApp

Privacybeleid Pears

Op deze pagina tref je het Privacyverklaring aan van Pears BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83149201 en kantoorhoudende aan de Koldingweg 20, 9723 HK te Groningen.

Contact opnemen

1) Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Pears verwerkt jouw persoonsgegevens omdat ze van belang zijn voor onze werkzaamheden. Dit doen wij voor de volgende doelen:

 • voor het vinden van de juiste professionals;
 • om een goede match te kunnen maken en te bemiddelen tussen professionals en opdrachtgevers
 • om onze diensten goed aan nieuwe werkgevers te kunnen aanbieden;
 • om met werkgevers en professionals een overeenkomst te kunnen sluiten;
 • om daar ook voor de juiste salaris- en personeelsadministratie te kunnen bieden;
 • om de bedrijfsvoering van Pears zo optimaal mogelijk te houden;
 • om bedrijfsprocessen van Pears, waaronder een eventuele audit, te optimaliseren;
 • ter ondersteuning en geven van advies voor professionals in hun loopbaan.

2) Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Pears verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, beschikbaarheid, CV, opleidingen/vaardigheden, diploma’s/certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, looninschaling, referenties van je werkverleden en gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Als er een succesvolle bemiddeling plaats vindt dan zullen we ook aanvullend aan bovenstaande gegevens de volgende gegevens nodig hebben en verwerken:

Bankrekeningnummer, salaris en salarisstroken, kopie identiteitsbewijs, nationaliteit, Burgerservicenummer (BSN), eventuele werkvergunningen, je burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, eventuele nevenactiviteiten, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), uitkeringen, subsidies, premiekortingen, zoals LKV, verzuimregistratie en overige aspecten die relatie hebben om onze personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Als Pears een overeenkomst sluit met een opdrachtgever, dan verwerken wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, uitreksel KvK, IBAN bankrekeningnummer, BTW-nummer, e-mailadres ondertekenaar, functie ondertekenaar, naam en functie projectaccordeur.

3) Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?
Nee, Pears neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit wordt allemaal handmatig en persoonlijk gedaan.

4) Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren je gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is. Het is situatie-afhankelijk hoe lang we jouw gegevens bewaren:

 • Als er een inschrijving bij ons plaats vindt en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal twee jaar na ons laatste contactmoment.
 • Mochten jouw gegevens via diverse kanalen (zoals LinkedIn of Indeed) komen, dan nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met jou op met de vraag of je interesse hebt in onze dienstverlening.
 • Mocht je voor ons werken of hebben gewerkt, dan bewaren we jouw persoonsgegevens voor maximaal twee, vijf of zeven jaar, afhankelijk welke wettelijke termijn hier van toepassing is, tenzij we een zwaarwegend en uitlegbaar belang hebben om de gegevens langer te bewaren.

Als de termijn voor het bewaren van de gegevens afloopt, of als je een intrekking van toestemming van het bewaren van jouw gegevens indient, of na een verzoek voor het verwijderen van jouw gegevens, verwijderen we de gegevens ook daadwerkelijk uit onze systemen.

5) Delen we jouw persoonsgegevens met derden?
Pears verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6) Gebruiken we cookies, of vergelijkbare technieken?
Pears gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7) Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pears en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pears.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Pears wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8) Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Pears neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@pears.nl.

Voor het bewaren van jouw gegevens maken wij gebruik van een gegevensverwerker, genaamd CATS. Pears is met CATS een verwerkingsovereenkomst aangegaan ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Lees meer over deze overeenkomst.

Verder heeft Pears de backoffice uitbesteed bij Flexsupport. Bekijk daarvoor het privacybeleid van Flexsupport.

9) Wat te doen bij een datalek?
Als je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek of inbreuk op de beveiliging van je gegevens, dan kun je dit bij ons melden via info@pears.nl.

10) Hoe kan ik jullie bereiken als ik vragen of opmerkingen hierover heb?
Je kunt ons via onderstaande gegevens bereiken:

Pears BV
Koldingweg 20
9723 HK Groningen
050 211 54 76 | info@pears.nl
https://www.pears.nl

De tekst van deze Privacyverklaring is geschreven in februari 2020.