Op zoek naar een baan? Onze adviseurs helpen jou graag op weg!

Stuur een WhatsApp

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.pears.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Contact opnemen

Gebruik van informatie
Pears streeft ernaar om altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Pears niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Pears aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en even min voor het niet functioneren van de website.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Pears heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Pears aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Pears zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk of niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Pears daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.